WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 PROTOKÓŁ
WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NIEDZICY

 W porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy oraz Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w dniach 25-29 września br. w budynku Szkoły odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. W skład Komisji Wyborczej wchodził ustępujący Samorząd Uczniowski. Komisja, po zakończeniu głosowania, dokonała podsumowania wyników, które przedstawiła Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

Ilość głosów uprawnionych do głosowania: 136
Ilość głosów nieważnych: 10
Ilość głosów ważnych: 126

W dniu 29 września br. dokonano podziału funkcji i zadań:

  1. Przewodniczący: Gabriel Horniczak (klasa III ZSZ)
  2. Zastępca: Piotr Arendarczyk (klasa I BS)
  3. Skarbnik: Edyta Satała (klasa III ZSZ)
  4. Sekretarz: Emilia Kaszycka (klasa VII SP)
  5. Członkowie: Karolina Majerczak (klasa III ZSZ), Elżbieta Święty (klasa II ZSZ), Tomasz Bogaczyk (klasa II ZSZ), Jakub Nowak (klasa II ZSZ), Karolina Jandura (klasa I BS), Aleksandra Łukuś (klasa VI SP), Kinga Pczelar (klasa VI SP), Rafał Rusnaczyk (klasa VI SP).

Pracę Komisji nadzorował Opiekun Samorządu Uczniowskiego, którym jest Pani Dorota Magiera.

Skip to content