WITAJ ERASMUSIE!!!

WITAJ ERASMUSIE!!!

 

WITAJ ERASMUSIE!!!

Program otrzymał nazwę na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI wieku holenderskiego filozofa i pedagoga, jednego z czołowych humanistów odrodzenia, propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu.

.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży. Ponadto program pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

Jak już wcześniej informowaliśmy, że nasza szkoła od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. będzie realizowała projekt w sektorze edukacja szkolna- partnerstwa strategiczne  pt. „Edukacja@ekonomia@ręka w rękę.”, angielska nazwa „Education@economy@hand in hand”. Projekt w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, której przedstawicielem w Polsce jest Agencja Narodowa z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest opracowanie koncepcji poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez ciągłe uświadamianie ich o potrzebie kształcenia się. A także wdrożenie w szkołach programu doradczego orientacji zawodowej od najmłodszych lat. Istotna jest współpraca szkół z instytucjami, wiedza o zapotrzebowaniu ludzi na rynku pracy w danym regionie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

W projekcie zaplanowane są również działania ukierunkowane na rozwój społeczny naszych uczniów, poprzez umożliwienie im kontaktów z kolegami ze szkół partnerskich z poniżej wymienionych  krajów oraz integrację ze społecznością lokalną.

W związku z tym  w najbliższym czasie będziemy gościć grupę nauczycieli w tym także dyrektorów szkół partnerskich z pięciu krajów UE. Przyjadą do nas delegacje z Austrii, Niemiec, Rumunii, Włoch i Bułgarii. Na tę wizytę został opracowany program pobytu oraz zaplanowane zostały spotkania robocze tzw. workshops. Chcemy aby nasi goście poznali nie tylko naszą szkołę ale także historię, kulturę oraz zabytki naszego regionu. Od 26 listopada do 01 grudnia będziemy realizować zadania zawarte w programie. Planowane jest także spotkanie z Panem Wójtem, przedstawicielem Organu Prowadzącego naszą szkołę.

 

Skip to content