ZACZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU ERASMUS +

ZACZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU ERASMUS +

                                                                  

ZACZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU ERASMUS +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Program „Erasmus  +”  sektor „Edukacja szkolna- partnerstwa strategiczne”, daje możliwość współpracy szkół na szczeblu międzynarodowym. Nasza szkoła podjęła taką współpracę z kilkoma krajami, której efektem jest projekt  pt.” Edukacja (szkoła)/ekonomia/ręka w rękę.” Projekt realizowany będzie przez dwa lata. Począwszy od września 2017 do sierpnia 2019. Projekt kierowany jest do uczniów wszystkich klas a w szczególności uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Celem projektu jest opracowanie koncepcji poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez ciągłe uświadamianie ich o potrzebie kształcenia się w danym zawodzie. A także wdrażania w szkołach programu doradczego orientacji zawodowej od najmłodszych lat. Istotna jest współpraca szkół z instytucjami, wiedza o zapotrzebowaniu ludzi na rynku pracy w danym regionie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W projekcie będzie brało udział 6 szkół: szkoła z Niemiec  jest szkołą koordynującą cały projekt natomiast szkoły  z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Polski, i Austrii są szkołami partnerskimi. Jednym z głównych  zadań naszej szkoły we współpracy z Włochami będzie stworzenie platformy internetowej dla wszystkich partnerów, gromadzenie i aktualizacja wszelkiej dokumentacji wypracowanej w czasie trwania projektu.

Zadania będą podejmowane w szkołach ale także na wyjazdach do szkół partnerskich. W wyjazdach będą brali udział nauczyciele i uczniowie. Pierwsze spotkanie organizacyjne planowane jest  u nas w szkole w listopadzie a kolejne pięć  to wyjazdy zagraniczne.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. 

Program „Erasmus  plus”  sektor „Edukacja szkolna- partnerstwa strategiczne”, daje możliwość współpracy szkół na szczeblu międzynarodowym. Nasza szkoła podjęła taką współpracę z kilkoma krajami, której efektem jest projekt  pt.” Edukacja (szkoła)/ekonomia/ręka w rękę.” Projekt realizowany będzie przez dwa lata. Począwszy od września 2017 do sierpnia 2019. Projekt kierowany jest do uczniów wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Celem projektu jest opracowanie koncepcji poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez ciągłe uświadamianie ich o potrzebie kształcenia się w danym zawodzie. A także wdrażania w szkołach programu doradczego orientacji zawodowej od najmłodszych lat. Istotna jest współpraca szkół z instytucjami, wiedza o zapotrzebowaniu ludzi na rynku pracy w danym regionie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W projekcie będzie brało udział 6 szkół: szkoła z Niemiec  jest szkołą koordynującą cały projekt natomiast szkoły  z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Polski, i Austrii są szkołami partnerskimi. Jednym z głównych  zadań naszej szkoły we współpracy z Włochami będzie stworzenie platformy internetowej dla wszystkich partnerów, gromadzenie i aktualizacja wszelkiej dokumentacji wypracowanej w czasie trwania projektu.

Zadania będą podejmowane w szkołach ale także na wyjazdach do szkół partnerskich. W wyjazdach będą brali udział nauczyciele i uczniowie. Pierwsze spotkanie organizacyjne planowane jest  u nas w szkole w listopadzie a kolejne 5 to wyjazdy zagraniczne.

 

 

 

 

 

Skip to content