„Ku niepodległej”

„Ku niepodległej”

„Ku niepodległej” –
opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę.

Uczniowie w dniu 23 października 2018 r. uczestniczyli w żywej lekcji historii upamiętniającej dążenia niepodległościowe Polaków. Grupa Artystyczna Rekonstrukto omówiła powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe i I wojnę światową. Prezentacja wydarzeń historycznych wzbogacona została o pokaz strojów z epoki. Młodzież poznała mundur szwoleżera, kosyniera i powstańca. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja replik broni używanych przez powstańców oraz sztuka walki i umiejętność posługiwania się białą bronią – szablą. Z pewnością lekcję tę zapamiętają uczniowie, którzy brali udział w wojskowej musztrze, poznali w praktyce dolę żołnierza. Na zakończenie spotkania każda klasa miała możliwość obejrzeć repliki broni i mundurów żołnierskich.

E.Ł.

 

Skip to content