REGULAMIN KONKURSU „GŁOSUJ NA KSIĄŻKĘ…”

REGULAMIN KONKURSU „GŁOSUJ NA KSIĄŻKĘ…”

REGULAMIN KONKURSU „GŁOSUJ NA KSIĄŻKĘ…”

 Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Głosuj na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym” jest Biblioteka ZPO w Niedzicy.

Adresaci Konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas:

 • I – III SP
 • IV – VIII SP
 • I – II BSI i III ZSZ

Cele Konkursu

Cele Konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzowanie książek,
 • kształtowanie umiejętności dokonywania świadomego wyboru,
 • zachęcenie uczniów do częstego odwiedzania Biblioteki szkolnej.

Termin Konkursu

Czas trwania Konkursu: 30.10.2018r. – 30.11.2018r.

Losowanie zwycięzców przez nauczyciela bibliotekarza w obecności przewodniczącej SU odbędzie się 30.11.2018r. w Bibliotece szkolnej.

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej Szkoły.

 Warunki uczestnictwa

W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas Szkoły Podstawowej i Szkoły Ponadgimnazjalnej w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 • I – III SP
 • IV – VIII SP
 • I – II BSI i III ZSZ

Na kartkach przygotowanych przez Bibliotekę należy bezbłędnie zapisać:

 1. Imię i nazwisko autora polecanej książki.
 2. Tytuł polecanej książki.
 3. Swoje imię i nazwisko, klasę.

Uczniom klas młodszych mogą pomóc rodzice, wychowawca.

Nagroda

Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym, wylosowani zostaną zwycięzcy w danych kategoriach wiekowych – jeden laureat z każdej kategorii wiekowej. Wylosowany uczeń w nagrodę otrzyma książkę, którą poleca innym. Książka będzie opatrzona specjalną dedykacją.

 Dodatkowe informacje

Udział w Konkursie jest akceptacją warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

Skip to content