Pierwsza pomoc ZPO w Niedzicy

Pierwsza pomoc ZPO w Niedzicy

Za nami kolejne z cyklu warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów placówek oświatowych. Dzisiaj mieliśmy okazję gościć w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy. Zajęcia przeprowadzili ratownicy z naszej jednostki OSP. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED.    Warsztaty są przecież doskonałą okazją do nabycia wiedzy i umiejętności odpowiedniego zachowania się w przypadku, kiedy ludzkie zdrowie czy życie jest zagrożone. Uczniowie bardzo chętnie ćwiczyli algorytmy udzielania pierwszej pomocy i doskonalili swoje umiejętności na manekinach i fantomach treningowych.    Gorąco więc dziękujemy Dyrekcji za przychylność i umożliwienie nam realizacji naszych statutowych celów.    Zadanie realizowane jest ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Piotr Górecki

Skip to content