JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ KSIĄŻKĘ DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI?

JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ KSIĄŻKĘ DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI?

 

1.Wypożyczone książki można zwracać do biblioteki od dnia:

a) 25 maja br. – uczniowie klasy VIII,

b) 1 czerwca br. – uczniowie pozostałych klas.

2. Wypożyczone książki należy zwracać zgodnie z harmonogramem, który jest poniżej.

3. Biblioteka przy organizacji harmonogramu uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce lub umyć je dokładnie mydłem.

5. Książkę mogą oddać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.

6. Czytelnik nie może przychodzić do biblioteki, jeśli ktoś z jego domowników jest na kwarantannie lub przebywa w izolacji.

7. Zabronione jest przekazywanie wypożyczonych książek innym osobom.

8. W bibliotece może przebywać tylko nauczyciel bibliotekarz i jeden czytelnik zwracający wypożyczoną książkę.

9. Do biblioteki wchodzimy indywidualnie, zachowujemy odstęp 2 metrów od nauczyciela bibliotekarza i innych osób czekających w kolejce do biblioteki.

10. Czytelnik, po wejściu do biblioteki, zostawia książkę w wyznaczonym do tego miejscu, po czym wychodzi (MOL_NET+ sam znajdzie w systemie osobę, która wypożyczyła książkę).

11. Zwrócone przez czytelników książki zostaną poddane kwarantannie.

12. W bibliotece jest wyznaczone specjalne miejsce do przechowywania książek w czasie kwarantanny.

 BIBLIOTEKA 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

11.20 – 11.40

Skip to content