Odkrywamy Niedzicę

Odkrywamy Niedzicę

16 czerwca odbyła się lekcja „Dziedzictwo kulturowe Niedzicy” prowadzona przez Wiolettę Kowalczyk z udziałem uczniów klasy IIa i IIb oraz zaproszonych nauczycieli.  Dzięki lekcji uczniowie poznali zabytki Niedzicy, miejsca pamięci  ważne dla niedziczan i inne elementy dziedzictwa kulturowego, które są wpisane w region Spisza. Starali się określić, co może być pamiątką po przodkach i co rozumiemy poprzez dziedzictwo kulturowe. Spróbowali odszukać i zgromadzić źródła, z których możemy czerpać wiedzę o Niedzicy. Pozwoliło to zwrócić uwagę dzieci na korzenie i wartość swojego miejsca zamieszkania, dostrzec na czym polega jego piękno. Uczniowie mieli również okazję do posłuchania i poczytania wierszy pisanych gwarą przez Marię Waniczek, tutejszą poetkę i regionalistkę. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w zabawie, która polegała na odkryciu pewnej tajemnicy szkoły związanej z jej budową, tę zagadkę odkrywali według instrukcji podanej przez nauczyciela. Dzieci urozmaiciły lekcję strojami regionalnymi.  Radość z udziału w lekcji była ogromna, dlatego dzieci wyraziły chęć dalszego odkrywania Niedzicy. A my nauczyciele dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w lekcji.

Marta Sołtys

Skip to content