„Przerwa na czytanie”

„Przerwa na czytanie”

W tym roku szkolnym nasza szkoła została zgłoszona do II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Wydarzenie odbyło się  w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja skierowana była do całej społeczności szkolnej, przede wszystkim do uczniów, począwszy od najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych do najstarszych uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. „Przerwa na czytanie” w naszej szkole odbyła się w dniu 21.10.2021 r. (czwartek) na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. Zachowano wszelkie środki bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z aktualnymi obostrzeniami. Z wielką satysfakcją możemy oświadczyć, że prawie cała szkoła bardzo aktywnie włączyła się do tej niezwykłej akcji. Razem, wspólnymi siłami, pokazaliśmy, że potrafimy mądrze wykorzystać każdą chwilę na czytanie, również w czasie przerw międzylekcyjnych. Liczba osób z naszej szkoły czytających w czasie przerw międzylekcyjnych wyniosła: 231.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, bardzo serdecznie dziękuję!

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz

#przerwanaczytanie

Skip to content