KONKURS WIEDZY O ZAMKU DUNAJEC, GRA TERENOWA

KONKURS WIEDZY O ZAMKU DUNAJEC, GRA TERENOWA

Zamek Dunajec – perła ziemi spiskiej… pod takim hasłem w dniu 10.06.2022 r. zorganizowano grę terenową na Zamku Dunajec, której organizatorem była Biblioteka Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Muzeum- Zespół Zamkowy w Niedzicy.

Wykorzystując formę rozgrywki, na wzór dawnej zabawy określanej jako podchody, połączono poszerzanie wiedzy z zabawą. Za cel obrano sobie: kształtowanie więzi z regionem i postaw patriotycznych; rozbudzanie zainteresowań literaturą o Zamku Dunajec; rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji, czytania mapy i współdziałania w zespole.

W grze wzięli udział laureaci konkursu wiedzy o Zamku Dunajec, który adresowany był do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Niedzicy. Zwycięzcy w zespołach kilkuosobowych rywalizowali ze sobą, wykonując zadania związane z tym miejscem. Trzeba było wykazać się umiejętnościami wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Nad bezpiecznym i sprawiedliwym przebiegiem gry czuwał opiekun drużyn, który monitorował działania uczniów.

WYNIKI

I miejsce:    Melania Grońska i Oliwia Knap z kl. VI

II miejsce:    Maria Strączek, Maciej Strączek i Szymon Wida  z kl. V

Oczywiście w tym miejscu należy złożyć gratulacje Uczestnikom konkursu i gry terenowej. Nie pozostaliście obojętni na apel, co jest ważne dla nas dorosłych, którzy odpowiadamy za kształtowanie patriotyzmu lokalnego. Wasze zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy o tym regionie z pewnością będzie owocować w przyszłości.

Szczególne podziękowania kieruję do Dyrekcji Zamku – Pani Ewy Jaworowskiej- Mazur i wszystkich Pracowników, którzy okazali wielką gościnność oraz wparcie w realizacji gry terenowej: Zamek Dunajec – perła ziemi spiskiej. Państwa praca, troska i miłość do wielkiego dziedzictwa, jakim jest Zamek Dunajec, wzbudzają szacunek, podziw i jeszcze większe zamiłowanie do tego malowniczego regionu.

Pragnę też podziękować Pani Gabrieli Jachymiak (opiekun SU), która służyła swą pomocą w organizacji gry terenowej.

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz

Skip to content