Junior- Edu- Żywienie

Junior- Edu- Żywienie

Nasza szkoła włączyła się w realizację zadania związanego z przeprowadzeniem badań
naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży klas I-VI szkół podstawowych. Kolejnym
etapem działań będą szkolenia nauczycieli z zakresu zdrowego odżywiania oraz działania
wdrażające program edukacji żywieniowej wśród naszych uczniów. Realizacja działań
ankietowych rozpocznie się w pierwszych miesiącach przyszłego roku szkolnego.

Skip to content