Szkoła w Niedzicy Eko-Szkołą

Szkoła w Niedzicy Eko-Szkołą

Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy zdobył tytuł Eko-Placówki.

Celem projektu Eko-Szkoła 2022 było wzbudzenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży  i całej lokalnej społeczności, działanie na rzecz ochrony środowiska i przyrody a przede wszystkim  dążenie do ochrony tego co jeszcze nie zostało przez człowieka zniszczone.

By otrzymać  tytuł Eko-szkoły należało wykonać wiele zadań przez cały rok szkolny. Obejmowały one zdobywanie konkretnej wiedzy ekologicznej, działanie praktyczne jak wykonanie ulotki informacyjnej przez ucznia, utworzenie ogródka szkolnego, świętowania Dnia Wody, Dnia Drzewa , uczestniczenie w zajęciach terenowych, badanie czystości wody oraz  mnóstwo różnych działań, imprez i wiele się w szkole i przedszkolu działo ekologicznego.

 Wszystkie nasze dokonania zostały docenione i komisja przyznała nam tytuł Eko-placówki.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt- uczniom i nauczycielom i rodzicom  serdecznie dziękuję. Chciałam szczególnie podziękować Łukaszowi Nowak z klasy VII za wykonanie ulotki, Pani Kindze Kapołka, Pani Marcie Sołtys oraz Pani Agnieszce Koterba za pomoc i szczególne zaangażowanie w  realizację wybranych zadań projektowych.

Szczegóły projektu,cele, zadania dla szkół oraz  zdjęcia ze wszystkich placówek  z całej Polski znajdziecie Państwo na str. internetowych

https://www.facebook.com/EkoSzkolaa/,

http://biologiazblondynka.blogspot.com/2021/08/eko-szkoa-2022-iii-edycja-projektu.html

                                               Koordynator Projekty Szkolnego Eko- Szkoła

                                                                     Edyta Magiera

Skip to content