„Dzieci w sieci”

„Dzieci w sieci”

W dniu 26.01.23 r. na zebraniu z rodzicami zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Dzieci w sieci”. Celem prezentacji było przypomnienie rodzicom  o niebezpieczeństwach czyhających na ich dzieci w Internecie. Poruszono głównie tematy takie jak: stalking, nieodpowiednie treści dla dzieci, uzależnienie, pedofilia, wymuszanie danych – „łowienie haseł”. Uświadomione zostały konsekwencje zdrowotne i psychologiczno – pedagogiczne nadmiernego oddziaływania urządzeń mobilnych na dzieci i młodzież. Podano propozycje, dzięki którym rodzice będą mogli  kontrolować odwiedzane strony internetowe uruchamianych aplikacji, a także nadzorować czas spędzany przez dziecko przed komputerem, telefonem, itp.

U. Dulak

J. Reśczak

Skip to content