Lekcja muzealna w zamku Dunajec (20 marca 2023 r.)

Lekcja muzealna w zamku Dunajec (20 marca 2023 r.)

Nasza szkoła realizuje cykl lekcji muzealnych w zamku Dunajec w Niedzicy. Celem jest zainteresowanie uczniów dziejami naszego regionu oraz pogłębienie wiedzy o średniowiecznej twierdzy, którą ufundowała rodzina Berzewiczych. O tym jak funkcjonował zamek niedzicki w epoce średniowiecza z wielkim znawstwem  opowiedział nam przewodnik Jacek Górecki. Uczniowie klasy 4 a i 4 b mieli możliwość poznania walorów obronnych zamku oraz roli jaką odgrywała załoga 40 osobowa rycerzy w niedzickiej twierdzy. Dużym  zainteresowaniem cieszyły się praktyczne zajęcia, czwartoklasiści mogli przez chwilę poczuć się rycerzami, którzy bronią zamek Dunajec. Założenie replik uzbrojenia rycerzy i atmosfera w sali muzealnej sprawiły, że uczniowie mieli „żywą” lekcję historii. Dodatkowo wzbogacili swoją wiedzę o elementy uzbrojenia rycerza: szyszak, misiura, łebka, korbacz, kolczuga.

Na zakończenie uczniowie odwiedzili dawną kaplicę św. Andrzeja, która została zaadoptowana na bibliotekę zamkową i poznali jej skarby: gotycki fresk przeniesiony ze średniowiecznej kaplicy oraz XVII wieczną pogrzebową chorągiew. Zajęcia lekcyjne w niedzickiej twierdzy były ciekawą formą wykorzystania dziedzictwa naszego regionu.

E. Łukuś

Skip to content