Dodatkowe wolne dni

Na podstawie art. 22 ust.2 pkt 7 ustawy z dn.7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy w roku szkolnym 2017/2018:

  • Rekolekcje parafialne 21-23 marca 2018r.
  • 2 i 4 maj 2018r.
Skip to content