„Eko Roboty” z surowców wtórnych

„Eko Roboty” z surowców wtórnych

Na zajęciach przyrodniczych  dużo rozmawialiśmy o ekologii, co ma szczególne znaczenie w kształtowaniu u uczniów postaw sprzyjających trosce o środowisko.

Niezwykłe ROBOTY zaprojektowali i wykonali według swoich pomysłów uczniowie klasy 1 .

Praca nad ich tworzeniem sprawiła dzieciom wiele radości i przyjemności. Miała też być inspiracją do tego, aby nadawać zużytym przedmiotom „drugie życie”, a tym samym ratować środowisko naturalne przed zaśmieceniem.

       Celem tego zadania było uświadomienie dzieciom możliwości powtórnego wykorzystania różnych odpadów, rozwijanie wyobraźni, a także popularyzacja postaw ekologicznych. Wszystkie prace zachwycają swoją oryginalnością, uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością.

wych. Joanna Kopaczka

Skip to content